LEGAL INFORMATION INFORMACI?N LEGAL INFORMAZIONI LEGALI RECHTLICHE INFORMATIONEN INFORMATIONS L?GALES 合法信息 INFORMAçőES LEGAIS
solicitare de  informații contact harta site-ului oportunități de muncă birou de presă
Firma
Produse
Parteneri
Zonă Rezervată
misiune poziție geografică organizație istorie fotografică informații legale

DISCLAIMER ȘI TERMENI DE UZ

Prin informații se înțelege tot materialul reperabil pe site-ul www.jodovit.com, proprietatea Jodovit s.r.l., sau fișele tehnice, toxicologice, articolele, tabelele, serviciile, noutățile, datele, graficele, analizele și orice alt text scris sau elaborat în alt mod. Aceste informații sunt proprietatea exclusivă a firmei Jodovit, nu pot fi reproduse fără acordul nostru și sunt protejate de legile internaționale de copyright, trademark și marcă înregistrată. Informațiile conținute de site pot fi exploatate de utilizatori particulari în scopuri exclusiv personale. Utilizatorii sunt, așadar, autorizați să salveze și să tipărească informațiile publicate de Jodovit, însă, în nici un caz nu este consfințit utilizatorului să publice, să retransmită, să vândă, să reproducă în totalitate sau în parte materialul publicat pe site.

În termeni de libertăți legale, Jodovit își declină orice responsabilitate privind utilizarea informațiilor publicate, și nu răspunde nici în termeni legal nici în alți termeni, de eventualele consecințe negative care ar deriva în mod conștient sau accidental. Fiecare utilizator va folosi pe propriul risc informațiile conținute de site. Orice violare a prezentului disclaimer, în orice mod, se exprimă în daune către firma Jodovit și va fi pedepsită, din punct de vedere legal, cu maximă severitate.